Діяльність

Обґрунтування НАЕК «Енергоатом» щодо зміни тарифів

Розмір шрифту

Скинути
20.07.2017

Обґрунтування ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо зміни тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях, на 2017 рік

Листом від 25.05.2017 № 1302/24 ДП «НАЕК «Енергоатом» надало розрахунки та відповідну заяву щодо перегляду тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на АЕС, на поточний рік. В доповнення до листа ДП «НАЕК «Енергоатом» від 25.05.2017 № 1302/24 Компанія направила до НКРЕКП лист від 18.07.2017 № 9862/24 із зміненим прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2017 рік для врахування його при зміні тарифів

За розрахунками Компанії середньорічний тариф у 2017 році на електричну енергію має становити 57,12 коп. за 1 кВт*год (товарна продукція – 45 173,4 млн гривень); теплова енергія – 90,2 грн за 1 Гкал (товарна продукція – 146,9 млн гривень). Відповідно до розрахунків збільшення товарної продукції ДП «НАЕК «Енергоатом» має становити 7 646,9 млн грн.

Довідково:

діючий тариф на відпуск електричної енергії становить 48,0 коп. за 1 кВт*год, тариф на виробництво теплової енергії – 77,14 грн за 1 Гкал.

Збільшення товарної продукції в обсязі  7 646,9 млн грн заплановано на покриття дефіциту на:

 1. Виконання заходів з продовження терміну експлуатації некапітального характеру 243,6 млн грн та підвищення безпеки некапітального характеру 40,85 млн грн.

У діючих тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової енергії, що виробляється на АЕС з 01.04.2017 року витрати на виконання заходів з продовження терміну експлуатації некапітального характеру враховано 28,35 млн грн при потребі 271,95 млн грн та підвищення безпеки некапітального характеру енергоблоків АЕС 2,40 млн грн при потребі 43,25 млн грн, що призводить до зриву виконання виробничої програми.

 1. Супроводження експлуатації за статтею «Виробничі послуги»– 60,33 млн грн. При потребі на 2017 рік 81,98 млн грн у діючому тарифі враховано 21,65 млн грн. Дефіцит обумовлено необхідністю виконання поточних робіт за виробничою програмою 2017 року, у тому числі і за «Комплексною програмою поводження з РАВ», а саме:
 • розробка рецептур іммобілізації дослідної партії фільтруючого матеріалу та шламів ВП ЗАЕС вартість етапу якого у 2017 році складе 3,13 млн грн;
 • проведення в спеціалізованій лабораторії досліджень зразків РАВ у вигляді бітумного компаунду ВП РАЕС для характеризації вмісту альфа-, бета-, гама-, випромінюючих нуклідів для розрахунку радіонуклідних векторів, вартість якої у 2017 році складе 2,58 млн грн, відповідно до «Комплексної програми поводження з радіоактивними відходаим у ДП «НАЕК «Енергоатом».
 1. Витрати за статтею «Ремонт» - 107,41 млн грн.

У діючих тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової енергії, що виробляється на АЕС з 01.04.2017 року витрати за статтею «Ремонт» враховано 1 538,76 млн грн при потребі 1 646,17 млн грн. Дефіцит коштів передбачений на покриття витрат за такими заходами:

 • забезпечення оплати за 8 комплектів ЗІП для капітального ремонту імпульсно -запобіжного пристрою парогенератора (ІЗП ПГ) «Sebim» енергоблоку № 1 ВП ХАЕС 19,74 млн грн;
 • незнижувальний запас запчастин для ремонту дизель-генераторів енергоблоків АЕС 77,37 млн грн.;
 • відрядні витрати персоналу ВП АРС, які виконують ремонтні роботи та мають роз’їздний характер праці на інші ВП, що пов’язано зі змінами у законодавстві, у складі послуг на ремонтні роботи  10,3 млн грн.
 1. Рентна плата за спеціальне використання води –  14,72 млн грн,  що пов'язано зі змінами ставок у Податковому  кодексі України (п. 20 ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 № 1791 – VIII).
 2. За статтею «Інші витрати у собівартості»:
 • Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів (РАВ) – 12,77 млн  грн, що пов'язано зі збільшенням обсягу виробництва електроенергії, відповідно до затвердженого МЕВ «Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергосистеми України» на 2017 рік від 23.05.2017.
 • Сторожова охорона – 85,96 млн грн..
 • Утримання підрозділів ДСНС які забезпечують охорону об’єктів на АЕС – 15,90 млн грн.
 • Охорона праці – 119,05 млн грн, у тому числі на: спецодяг 81,72 млн грн, охорону праці 11,03 млн грн, спецхарчування 24,63 млн грн, медико-санітарне обслуговування 1,67 млн грн. Слід зазначити, що зміна мінімальної заробітної плати з 1600 грн до 3200 грн, відповідно до Закону  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII, вплинула на вартість послуг сторонніх організацій.
 • Оформлення правоустановчих документів на земельні ділянки та нерухоме майно – 8,85 млн грн. Для оформлення права власності на об’єктах АЕС, оформлення землевпорядних робіт, державної реєстрації, виготовлення технічних паспортів, виготовлення опорного плану виробничих об’єктів, інженерних споруд та мереж необхідне фінансування складає 10,08 млн грн. У тарифах АЕС враховано лише 1,22 млн грн. Відповідно до п. 1 наказу Міненерговугілля від 31.03.2017 № 255 «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та оформлення права користування земельними ділянками» ДП «НАЕК «Енергоатом» зобов’язано забезпечити невідкладну державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та оформлення  права користування земельними ділянками, які використовуються без правоустановчих документів. Крім того, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», затвердженими постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309  до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності (частина 2 пункту 1.6. Ліцензійних умов), а також при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технічних вимог: засоби провадження господарської діяльності мають належати ліцензіату на праві власності, або господарського відання, або користування, або перебувати у концесії, у лізингу (частина 1 пункту 2.4. Ліцензійних умов).
 • Повірка приладів - 3,33 млн грн. При потребі 6,72 млн грн у діючих тарифах АЕС враховано 3,39 млн грн.
 • Заходи природоохоронного призначення – загальна потреба становить                  4,17 млн грндефіцит становить 3,72 млн грн, для забезпечення фінансування заходів з отримання дозвільних документів у сфері екології, проведення екологічного моніторингу та утилізації відходів.
 • Відрядні витрати - дефіцит коштів на відрядження складає 20,8 млн грн, у тому числі за статтями витрат: «Інші витрати у собівартості» 5,92 млн грн, «Адміністративні витрати» 4,55 млн грн, «Послуги виробничого характеру»  10,3 млн грн у складі яких  фахівці ВП «Атомремонтсервіс» виконують ремонтні роботи та мають роз’їздний характер праці на інші ВП, що пов’язано зі зміною у законодавстві. На підставі постанови КМУ від 05.04.2017 № 241 «Про внесення змін в додаток 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 № 98» наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 25.04.2017 № 371 з 01.05.17 для працівників Компанії збільшені суми добових витрат до 60 грн., як для бюджетних установ.
 • Утримання ВП «Аварійно-технічний центр» - загальна потреба становить 7,55 млн грндефіцит становить 2,47 млн грн у зв’язку з тим, що витрати на утримання ВП АТЦ не переглядалися в тарифах протягом останніх трьох років.
 1. За статтею «Адміністративні витрати»:
 • Юридичні витрати та витрати на врегулювання суперечностей у судових органах – 24,43 млн  грн. При потребі 29,5 млн грн у діючих тарифах АЕС враховано 5,1 млн грн. 
 • Утримання підрозділів ВЧ, охоронних служб – 1,3 млн грн. Дефіцит коштів на послуги з охорони громадської безпеки, що надаються підрозділом поліції охорони  для підрозділів, що знаходяться у м. Києві.
 • Адміністративні витрати ВП УС - 8,26 млн грн, у тому числі на:
 • операційну оренду основних фондів 3,47 млн грн, відповідно до діючих договорів оренди;
 • утримання та експлуатацію основних фондів загальногосподарського призначення 2,97 млн грн у зв’язку зі зростанням тарифів на електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення. Експлуатаційні витрати розраховані на рівні поточних витрат за договорами;
 • використання службових автомобілів 0,57 млн грн, що пов’язано з ростом цін на пальне;
 • послуги зв’язку 1,08 млн грн, відповідно до діючих договорів та тарифів;
 • ремонт основних засобів загальногосподарського призначення 0,17 млн грн.
 • Інші витрати поточної  діяльності  - 19,29 млн грн
 • придбання технічної літератури, передплату спеціалізованих періодичних видань 0,12 млн грн;
 • канцелярські, друкарські витрати 0,12 млн грн;
 • інші послуги 0,24 млн грн;
 • перевезення працівників 9,72 млн грн;
 • інформаційні та консультаційні послуги у галузі інформаційних технологій 9,09 млн грн.
 1. За статтею «Інші операційні витрати»:
 • Витрати на соціальний розвиток – 234,08 млн грн. Збільшення витрат пов’язано із дефіцитом коштів на:
 • утримання об’єктів ЖКГ, СКБ, так як у діючих тарифах АЕС на 2017 рік передбачено за цим напрямом тільки витрати на оплату праці персоналу та обов’язкові відрахування;
 • відрахування профкому, які відповідають вимогам Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом»;
 • проведення культурно-освітніх, фізкультурних та оздоровчих заходів на проведення яких у діючих тарифах АЕС кошти не передбачені;
 • інші соціальні пільги, що передбачені законодавством, колективною угодою та Колективним договором які забезпечені тарифами АЕС тільки на 25%.
 • Відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах – 40,58 млн грн, не забезпечені у тарифах АЕС в повному обсязі.
 • Утримання об`єктів, частково введених в експлуатацію – 1,19 млн грн.  Дефіцит коштів пов'язаний із утриманням житлового будинку ВП ХАЕС (електроенергія, послуги з охорони, земельний податок), яке введено в експлуатацію та на законодавчому рівні не може бути відчужене і щодо якого не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження (ЗУ «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», ЗУ «Про управління об’єктами державної власності» частина 9 статті у редакції ЗУ від 13.03.2012 № 4498-VI).
 • Внески до Українських ядерних товариств та інших асоціацій – 182,45 млн  грн. Протягом останніх трьох років в тарифах АЕС не враховувалося фінансування  міжнародних внесків, через що виникла заборгованість у сумі 119,3 млн грн. Крім того, необхідний обсяг фінансування внесків у 2017 році складає 62,68 млн грн, у діючих тарифах АЕС враховано 7,5 млн грн, а також фінансування внесків до ОЕП «ГРІФРЕ» дольова участь  в яких ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2017 році складає 8,0 млн грн.
 1. Витрати на оплату праці 241,51 та єдиний внесок за загальнообов’язкове державне соціальне страхування 53,13 млн грн. Збільшення витрат на оплату праці розраховано відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», в якому передбачено збільшення прожиткового мінімуму на працездатну особу до 1684 грн з 1 травня та до 1762 грн з 1 грудня, що в середньому за рік  складе 16% зростання до попереднього року.
 2. Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населенню (1% від товарної продукції) при збільшенні товарної продукції на 7 646,9 млн грн збільшиться на 76,46 млн гривень.
 3. Податок на прибуток – 1 521,16 млн грн. Потреба у фінансових витратах на погашення розстроченого податку на прибуток становить 1 521,159 млн грн відповідно до умов Договору про розстрочення грошового зобов’язання від 25.01.2017 № 1.
 4. Капітальні вкладення 4 303,71 млн грн, у тому числі на:
 • нове будівництво 771,64 млн грн.;
 • виконання заходів з продовження терміну експлуатації, підвищення безпеки, технічний розвиток, модернізацію енергоблоків АЕС 3 259,38 млн грн;
 • інші капітальні вкладення 272,69 млн грн.
 1. Витрати на закупівлю обладнання та запчастин для поповнення централізованого запасу –  26,03 млн грн. У діючих тарифах АЕС на 2017 рік витрати на закупівлю обладнання та запчастин для поповнення централізованого запасу не враховані, що знижує рівень безпеки експлуатації енергоблоків АЕС.
 2. Поповнення запасів об’єктового матеріального резерву 6,71  млн грн для виконання заходів цивільного захисту у ДП «НАЕК «Енергоатом». Кошти на поповнення запасів об’єктового матеріального резерву у тарифах АЕС на 2015-2017 роки не передбачені;
 3. Сплата частини чистого прибутку збільшено на 166,16 млн грн. Розрахунок здійснено на підставі фактичного нарахування частини чистого прибутку за І квартал 2017 року. Обґрунтовуючі матеріали додаються.