Діяльність

Гендерна політика

Розмір шрифту

Скинути

Гендерна політика та гендерний склад персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом»

У Компанії відповідно до «Положення про організацію роботи з персоналом ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.005-13 створені належні умови для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків стосовно:

  • працевлаштування – максимально використовуються заброньовані робочі місця для працевлаштування молодих фахівців, як чоловіків так і жінок;
  • паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті виробничих, економічних, соціальних та управлінських рішень;
  • реалізації жінками можливостей кар’єрного зростання;
  • участі жінок у заходах, спрямованих на розвиток лідерських навичок;
  • реалізації як жінками так і чоловіками права на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • забезпечення жінкам і чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками.

Робота з персоналом у ДП «НАЕК «Енергоатом» направлена на запобігання дискримінації у сфері праці, забезпечення гнучких умов праці для працівників із сімейними обов’язками та забезпечення гендерної рівності на робочому місці.

 

Гендерний склад працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2018-2020 роках

Аналіз гендерного складу працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2018-2020 роках показує, що співвідношення чисельності як чоловіків, так і жінок протягом трьох останніх років залишається практично стабільним: жінок – на рівні 33% і чоловіків на рівні 66,9%.

Чисельність чоловіків ДП «НАЕК «Енергоатом» збільшилася на 107 осіб з 22807 осіб у 2018 році до 22914 особи у 2020 році. А разом із тим і їх частка у обліковій чисельності штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» залишилася стабільною на рівні 69,9% (66,5% у 2018 році, 67% у 2019 році).

Чисельність жінок ДП «НАЕК «Енергоатом» зменшилася на 155 осіб з 11488 осіб у 2018 році до 11333 осіб у 2020 році. Їх частка у обліковій чисельності штатних працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» залишилася стабільною на рівні 33,1% (33,5% у 2018 році, 33% у 2019 році).

 

  Гендерний склад керівників ДП «НАЕК «Енергоатом» на початок 2021 року

На початок 2021 року частка керівників в обліковій чисельності штатних працівників у цілому по Компанії лишалась практично стабільною: всього працівників – 4915, 4238 – чоловіків, 677 – жінок. Їх частка у обліковій чисельності: 86,23% – чоловіків, 13,77% – жінок.

Гендерний склад працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014-2016 роках 

 

 2018

 2019

 2020

 

осіб

%

до облікової чисельності

%

до чисельності жінок/чоловіків

осіб

%

до облікової чисельності

%

до чисельності жінок/чоловіків

осіб

%

до облікової чисельності

%

до чисельності жінок/чоловіків

Облікова чисельність штатних працівників облікового складу

34295

 100%

 

34736

 100%

 

34247

 100%

 

 

Всього жінок

11488

 33,5%

 

11611

 33%

 

11333

 33,1%

 

Всього чоловіків

22807

 66,5%

 

23125

 67%

 

22914

 66,99%

 

 

Всього керівників

 4915  100%

із них жінок

 677  13,77%

із них чоловіків

 4238  86,23%