Закупки

Оценка соответствия продукции

Размер шрифта

Сбросить

Основною метою системи оцінки відповідності продукції в ДП «НАЕК «Енергоатом» є недопущення застосування продукції, що не відповідає вимогам норм, правил та стандартів, чинних в атомній енергетиці, нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері технічного регулювання. У ДП «НАЕК «Енергоатом» розроблено ряд документів системи оцінки відповідності продукції, а саме:

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Критерії вибору процедур оцінки відповідності;

Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності. Випробування та приймання продукції для АЕС.

Відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17000 оцінка відповідності виконується шляхом випробування, контролю і може здійснюватися першою, другою та третьою стороною.

У випадках, визначених в договорі (контракті) з виробником (постачальником) та в технічних вимогах і умовах постачання, якщо останні є додатком до договору (контракту), якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, виробник або уповноважений представник (від імені та під відповідальність виробника) повинен:

  1. Підтвердити відповідність продукції вимогам технічних регламентів, дія яких на неї розповсюджується на момент постачання. Спосіб підтвердження зазначається у технічних регламентах. У загальному випадку це може бути декларація постачальника про відповідність. У разі якщо на певний вид продукції поширюється дія кількох технічних регламентів, що вимагають складання декларації про відповідність, повинна бути складена єдина декларація про відповідність стосовно всіх таких технічних регламентів. В такій декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування. Одночасно постачальник зобов’язаний нанести на продукцію та/або на інші об’єкти, що визначені такими технічними регламентами (табличку з технічними даними, пакування, супровідні документи тощо), знак відповідності технічним регламентам, який затверджений ПКМУ від 30.12.2015 № 1184.
  2. Надати документи, які підтверджують відповідність матеріалів та напівфабрикатів, що застосовуються під час виготовлення продукції, установленим вимогам (сертифікатів якості; протоколів лабораторних досліджень або випробувань; документів, які засвідчують позитивні результати вхідного контролю тощо).
  3. Провести випробування (перевірку) та приймання у відповідності до вимог, встановлених у стандартах, технічному завданні, технічних умовах, технічних специфікаціях, конструкторській документації, договорах. Види та категорії випробувань визначаються відповідно до СОУ НАЕК 081 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Випробування та приймання продукції для АЕС». Під час постачання, продукцію повинен супроводжувати комплект документів сформований за результатами випробувань (акти, протоколи випробувань).
  4. Розробити та надати план якості. План якості це документ, що включає описовий перелік технологічних процесів і контрольних операцій, що підлягають контролю під час виготовлення, вимог до них, а також кількість і статус контрольних точок.

Необхідність оцінки відповідності продукції за планами якості встановлюється ДП «НАЕК «Енергоатом» в договорі (контракті) з виробником (постачальником) та/або в технічних вимогах і умовах постачання, якщо останні є додатком до договору (контракту).

Якщо умовами договору передбачено наявність плану якості, постачальник у зазначений у договорі термін повинен надати до ДП «НАЕК «Енергоатому» на розгляд та узгодження проект плану якості, оформлений згідно з нормативними документами ДП «НАЕК «Енергоатом».

У разі, коли постачальник не є виробником продукції, він має одержати проект плану якості від виробника. Постачальник має розглянути проект і, у разі необхідності, визначити контрольні точки перевірки, в яких братимуть участь його представники, та передати проект плану до ДП «НАЕК «Енергоатом» на розгляд та узгодження.

Після проведення оцінки відповідності заповнений та завізований в установленому порядку план якості передається замовнику разом з комплектом документів на продукцію.

Під час вхідного контролю у ДП «НАЕК «Енергоатом» перевіряється наявність документів оцінки відповідності продукції, зазначених у договорі (контракті) та/або в технічних вимогах і умовах постачання.

Роботи з оцінки відповідності за планом якості можуть бути виконані персоналом ДП «НАЕК «Енергоатом» або делеговані сторонній організації. Оцінювання відповідності продукції сторонньою організацією здійснюється на підставі договору між цією організацією та ДП «НАЕК «Енергоатом» у межах кожної окремої поставки.

З усіма питаннями щодо оцінки відповідності продукції просимо Вас звертатись до департаменту з ліцензування виконавчої дирекції з якості та управляння ДП «НАЕК «Енергоатом» за телефоном (044) 277-78-18. Контактні особи Нерознак Валентин Іванович та Топчій Марина Анатоліївна.