Деятельность

Аварийная готовность

Размер шрифта

Сбросить

Аварійна готовність – «…аварийная готовность − способность принимать меры, которые эффективно смягчают последствия аварийной ситуации для здоровья человека и безопасности, качества жизни, собственности или окружающей среды (Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. Терміологія, яка використовується в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту. МАГАТЕ. Відень, 2007).

Одна з найбільш важливих особливостей аварійної готовності − це координація механізмів її забезпечення між різними відповідними органами з метою чіткого розподілу обов'язків і повноважень (Готовність і реагування у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації. Загальні вимоги безпеки. Серія норм безпеки. IAEA-МАГАТЕ No. GSR Part 7, Відень, 2016, Передмова, Загальні відомості).

Мета аварійної готовності − забезпечення наявності в експлуатуючої організації, … достатнього потенціалу для здійснення ефективного реагування в разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації (Готовність і реагування у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації. Загальні вимоги безпеки. Серія норм безпеки. IAEA-МАГАТЕ No. GSR Part 7, Відень, 2016, пункт 3.1).

Основні цілі аварійного реагування: відновлення контролю над ситуацією та пом'якшення її наслідків, порятунок життя людей, запобігання або зведення до мінімуму радіобіологічних ефектів тощо (там само, пункт 3.2).

Аварійна готовність і реагування – останній з п’яти рівнів (1-й рівень – «Запобігання порушенням нормальної експлуатації»; 2-й – «Забезпечення безпеки при порушеннях нормальної експлуатації і запобігання аварійним ситуаціям»; 3-й – «Запобігання і ліквідація аварій»; 4-й – «Управління запроектними аваріями»; 5-й – «Аварійна готовність і реагування») реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту (НП 3062.141-2008 Загальні положення безпеки атомних станцій, підпункт 5.3), на якому забезпечують:

  • установлення навколо АС (АЕС – прим.) санітарно-захисної зони та зони спостереження;
  • наявність аварійних планів, планів аварійного реагування, ефективність і готовність до реалізації яких періодично перевіряються під час протиаварійних тренувань і навчань;
  • будівництво протирадіаційних сховищ і кризових центрів…» (там самопідпункт 5.3.4).

«АВАРІЙНА ГОТОВНІСТЬ І РЕАГУВАННЯ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СТАН. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ»

ПРАВОВІ АСПЕКТИ КАРАНТИНУ, РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

 

 

05.02.2019

Положение о комиссии ГП «НАЭК «Энергоатом» по чрезвычайным ситуациям

28.11.2018

Функционирование единой государственной системы гражданской защиты в мирное время, а также в период действия чрезвычайного и военного положения

28.11.2018

Закон Украины «О правовом режиме военного положения»

28.11.2018

Закон Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения»

02.10.2018

Основні положення організації системи аварійної готовності та реагування НАЕК "Енергоатом" на аварії та надзвичайні ситуації на АЕС України ПЛ-Д.0.03.089-18

02.10.2018

INSAG-24. Взаимосвязь между безопасностью и физической безопасностью на атомных электростанциях, IAEA-МАГАТЭ, Вена, 2014

02.10.2018

Директива Совета 2013/59/ЕВРАТОМ от 5 декабря 2013 об установлении основных норм безопасности для защиты от опасности, возникающей от ионизирующей радиации, и отмена Директивы 89/618/ЕВРАТОМ, 90/641/ЕВРАТОМ, 96/29/ЕВРАТОМ, 97/43/ЕВРАТОМ и 2003/122/ЕВРАТОМ

16.05.2018

Готовность и реагирование в случае ядерной или радиологической аварийной ситуации (Нормы безопасности МАГАТЭ)

05.01.2018

Система аварийной готовности и реагирования ГП "НАЭК" Энергоатом "(краткая презентация)